massor av fisk i havet dejting webbplats

at de mindre dyrene i havet spiser mikroplast, så forgifter mikroplast livet i havet. Her er en oversikt som viser nedbrytningstiden til ulike forurensningskilder. Hvert år produseres 300 millioner tonn, hvorav halvparten kun brukes en gang. Mikroplast er små plastpartikler, mindre enn 5 millimeter. Hur mycket fisk som totalt får fångas, och hur mycket varje land får fånga, bestäms. Det er nemlig slik at all plast brytes ned til mindre partikler, og til slutt mikroplast. Opprett en vrakpantordning for utrangerte fritidsbåter.

Fiskens situation har den sista tiden kommit i fokus. Her i Norge viser undersøkelser at hver fjerde torsk fanget utenfor Bergen inneholder plast. Hvordan skal vi takle problemet? I Norge er de tallene annerledes, noe som både skyldes at Norge har gode avfallshåndteringssystemer og at vi har store marine nringer som kilde til plastforurensning. Stille krav til merking av fiskeredskaper og varslingsordninger ved tap av redskap, samt vurdere sanksjonsmuligheter for tap av store fiskeredskaper. Avklare plast- og mikroplastforurensnings plass i norsk lovgivning. I følge FN estimeres det at det hvert år dør én million sjøfugl og hundretusenvis av andre sjødyr på grunn av plastforurensningen av havet. Dette er gode forslag, men de trenger ytterligere konkretisering. Lyssna, forskarna har länge vetat om att det flyter omkring mycket sopor av plast i havet. Herunder må fortsatt og økt støtte til strandryddeaksjoner og fiske og dykke etter spøkelsesgarn ligge.

Undersøkelser viser at for eksempel fisketråd bruker 600 år på og brytes ned i naturen. Her finner du fakta om plastforsøpling og våre tiltak for å løse dette problemet. Støtt ytterligere opp om forskning på selvoppløsende fiskegarn og andre fiskeredskaper. Det tilsvarer fem lastebillass i minuttet, året rundt. Den svenska listan över hotade arter rödlistan tar upp 35 fiskarter, av vilka tio är broskfiskar (hajar och rockor). Konservative anslag viser at av de 300 millionene tonn plast ender 8 millioner plast hvert år opp som plastforurensning i havet.