dating tjänster miami fl

inlägg redan när det skrevs för snart tre år sedan och har tittat in lite titt som tätt under åren för att se vilka nya kommentarer som tillkommit. Efter över 40 år (!) i samma församling (frun i huset) lämnar de nu den församling de älskar. Jag vet inte hur drivande Bror Spetz var.g. Det är ganska lätt att misströsta, framförallt på sin egen relation med Gud, när man brottas med funderingar som (till synes) ingen annan verkar.

dating tjänster miami fl

dating tjänster miami fl

Med andra ord var jag med när Bror Spetz tog initiativet till att ta in G12 i församlingen. Samma vision (eller missbruk av densamma?) blev alltså slutet på en församling som grundades 12-15 år efter Azuza Street väckelsen. Med andra ord har jag följt G12 och arbetet på nära håll. Mindre än ett år efter denna bloggpost fanns inte församlingen kvar! . Vad tror du själv är anledningen till att dessa församlingar släppt G12? Mvh, daniel (MyTwoCents dagen 2009: Allt fler församlingar lämnar G12-modellen, wikipedia om G12: G12s ledarskaps egen beskriving om visionen: /en/g12/35-vad-aer-g12, södermalmskyrkans hemsida). En familj jag känt sedan början av 80 talet (och varit med i samma församling ännu längre) berättade hur G12 kramat all glädje ur församlingslivet och hur alla som inte uppnått sina 12 fått en andra klassens församlingsmedlemsstatus. Familj efter familj insåg att de inte hade någon uppgift kvar i församlingen om de inte till fullo underordnade sig visionen. . Medlemmar i sin bitterhet över hur de blivit behandlade tappat tron på både Gud och människor. .