dejtingsajter gratis och säkert

en annan personuppgiftsansvarig sker detta bara om det är tekniskt genomförbart. Vi använder också uppgifterna för statistikändamål. Detta sker bara om det finns ett samtycke från din sida eller om lagen tillåter det. Vid anlitande av tjänsteföretag inom ramen för orderbehandlingen, som transportföretag, eller för genomförande av statistiska sammanställningar och analyser samt för protokollföring av inloggningsprocesser. I din användningsprofil mäter och lagrar vi därför öppnings- och klickfrekvenser, dvs. B) Rätt till rättelse Du har rätt att begära att personuppgifter som avser dig utan dröjsmål rättas och/eller kompletteras. Santander Consumer Bank Hemvärnsgatan Solna Telefon: Dina rättigheter Självfallet har du rättigheter i samband med insamlingen av dina uppgifter.

D) Postutskick Vi får också använda dina uppgifter för att skicka information om våra erbjudanden och kampanjer per post. Artikel.1f gdpr är tillämplig med stöd av våra berättigade intressen,.ex. Ändring av dataskyddsanvisningarna För att säkerställa att våra dataskyddsanvisningar alltid uppfyller gällande lagbestämmelser förbehåller vi oss rätt att när som helst ändra dem. Vid betalning av varor till det betalningstjänstföretag som du har uppgett vid beställningen eller till en finansierande bank. Vi raderar de uppgifter som förekommer i detta sammanhang när konversationen med dig har avslutats och den aktuella frågan har klargjorts slutgiltigt. D) Rätt till radering Du har rätt att begära att dina personuppgifter som finns lagrade hos oss raderas, i den mån inte behandling av dem är nödvändig för utövandet av rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av skäl som avser. Självfallet kan du när du vill avbeställa mottagandet av vår information, dvs. Är skyldiga att göra detta enligt föreläggande från myndighet eller domstol eller om vi har rätt att göra det,.ex. För att vi på vår webbplats ska kunna visa dig video-, bild- och textinformation om de produkter som vi erbjuder samarbetar vi med Flixmedia och Webcollage. När du förvärvar en produkt. Därutöver använder vi dina uppgifter för vård av vår kunddatabas, så att enbart korrekta uppgifter lagras där. Detta gäller också om dataskyddsanvisningarna måste anpassas på grund av nya eller omarbetade erbjudanden eller tjänster.

Dejtingsajter gratis och säkert
dejtingsajter gratis och säkert